Stare miasto Krakowa znajduje się na stosunkowo niewielkim obszarze i dość łatwo można wszystko obejrzeć na piechotę. Tym bardziej, że na starym mieście ograniczono bardzo mocno ruch wszelkich samochodów. Stare centrum miasta otoczone jest Plantami, to park założony na miejscu dawnych murów obronnych. Większość ulic krzyżuje się pod kątem prostym co w znacznym stopniu ułatwia orientację. Na tym obszarze mieści się większość głównych zabytków Krakowa.

Rynek główny

Sukiennice w Krakowie

Sukiennice w Krakowie (fot. Rj1979, Wikipedia)

Większość turystów swoje pierwsze kroki kieruje na rynek główny w Krakowie, gdzie znajduje się Kościół Mariacki (budowę rozpoczęto w 1288 roku). O każdej pełnej godzinie możemy usłyszeć z jego wieży słynny hejnał mariacki grany na trąbce. Na środku rynku znajdują się Sukiennice, miejsce gdzie handlowano przed wiekami a i dziś kwitnie tam handel. Na pierwszym piętrze mieści się Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku. Warto też odwiedzić Podziemia Rynku, gdzie urządzono wystawę prezentującą pozostałości średniowiecznego Krakowa. Cały plac rynku otoczony jest zabytkowymi kamienicami niegdyś należące do rodzin szlacheckich i zamożnych kupców.

Wieża ratuszowa w Krakowie

Wieża ratuszowa (fot. Polar123, Wikipedia)

Popularnym miejscem spotkań turystów jest Pomnik Adama Mickiewicza odsłonięty w 1898 roku. Tutaj odbywa się wystawa szopek bożonarodzeniowych. Na rynku możemy zobaczyć jeszcze 70-metrową wieżę ratuszową. To jedyna pozostałość dawnego ratusza miejskiego, powstałego na przełomie XIII i XIV wieku i wyburzonego w 1820 roku. Pierwotnie miano wyburzyć jedynie opuszczony spichlerz, ale ręka się omsknęła i poleciał też ratusz. O mało nie zburzono też wieży pod wpływem senatora estety Soczyńskiego. Ostatnim zabytkiem, na Rynku Głównym, który warto zobaczyć jest Kościół św. Wojciecha wzniesiony na początku XII wieku. To tutaj miał wygłosić swoje ostanie kazanie św. Wojciech przed wyruszeniem do Prus za czasów Bolesława Chrobrego.

Kościół św. Barbary w Krakowie

Kościół św. Barbary (fot. B. Maliszewska, Wikipedia)

Obok Rynku Głównego znajduje się plac Mariacki, gdzie poza wspomnianym wcześniej Kościołem Mariackim mieści się też Kościół św. Barbary. Wybudowany w latach 1338 – 1402 pierwotnie pełnił funkcję kościoła cmentarnego (na placu mariackim mieścił się cmentarz). Opiekę nad kościołem sprawują Jezuici. Za kościołem mieści się tak zwany mały rynek, który do XIX wieku pełnił funkcję targu mięsnego. Obecnie mieści się tutaj zadbany plac z latarniami, ławeczkami i kaskadową fontanną.

Floriańska – Sławkowska

Teatr im. Słowackiego w Krakowie

Teatr im. Słowackiego (fot. Cancre, Wikipedia)

Ulica Floriańska i Sławkowska tworzą pierwszą linię A – B, ulic starego miasta. Podążając ulicą Szpitalną od Rynku Głównego, po prawej, mijamy kamienicę Hipolitów należącą niegdyś do bogatego mieszczanina a obecnie mieści ona oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Idąc dalej mijamy Kościół św. Tomasza z XVII wieku. Przy Placu św. Ducha warto odbić w prawo i zobaczyć budowany w latach 1300 – 1500 Kościół św. Krzyża. Wewnątrz znajdziemy dzieła gotyckie – kaplicę św. Marii Magdaleny oraz chrzcielnicę z XV wieku. Zaraz obok ma swoją siedzibę Teatr im. Juliusza Słowackiego. Wybudowano go w 1893 roku a już w 1896 miała tu miejsce pierwsza w Polce projekcja filmowa.

Muzeum Farmacji w Krakowie

Muzeum Farmacji (for. Reytan, Wikipedia)

Niedaleko rozpoczyna się ulica Floriańska, która stanowiła główną drogę do miasta od północy. Jedynie tutaj zachowała się brama wjazdowa ze starych fortyfikacji obronnych średniowiecza – Barbakan i Baszty. Pierwotnie do Krakowa prowadziło 8 bram, których broniło 47 baszt. Obok mieści się Kościół Pijarów, jeden z najpiękniejszych kościołów w Krakowie. Na Floriańskiej mieści się też Muzeum Matejki, które zachowało atmosferę prywatnego domu, z oryginalnymi meblami, obrazami i pamiątkami po artyści. Nieco dalej mieści się Muzeum Farmacji, gdzie w pomieszczenia zrekonstruowano wnętrza aptek z różnych epok.

Św. Jana

Następna w kolejności jest ulica Św. Jana przy której, idąc od strony Rynku, możemy zobaczyć Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Niewielki kościół, gdzie zachowały się elementy z XII wieku, choć większość to barok z XVII. W kościele znajduje się obraz Matka Boska Wolności, który od wieków uznawany jest za cudowny. 1684 roku sam Jan III Sobieski dziękował przed nim za przychylność w Bitwie pod Wiedniem. Obok mieści się Pałac Wodzickich a dalej Pałac Lubomirskich.

Na końcu ulicy mieści się jedno z najważniejszych krakowskich muzeów, Muzeum Czartoryskich. To oddział Muzeum Narodowego, mieszczący się w zakupionym w 1876 roku pałacu. Wraz z rozrostem kolekcji dzieł sztuki, miasto zaoferowało budynek starego arsenału. W muzeum znajdują się głównie obrazy, działa sakralne oraz sztuki antycznej. Do najcenniejszych należą Dama z gronostajem – Leonarda da Vinci i Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem – Rembranta. Znajdują się też eksponaty orientalne związane ze zwycięstwem Jana III Sobieskiego nad Turkami.

Szczepańska – Św. Anny

Teatr Stary w Krakowie

Teatr Stary (fot. D. Zolopa, Wikipedia)

Kolejną linię C – D tworzą ulice Szczepańska i św. Anny. Idąc ulicą Szczepańską od rynku po lewej mijamy Pałac Krzysztofory, gdzie mieści się oddział Muzeum Historycznego. Nieco dalej na skrzyżowaniu z ulicą Jagielońską znajduje się Teatr Stary założony w 1799 roku, elewację budynku wzbogacono później o elementy secesyjne. W XIX wieku występowała tutaj Helena Modrzejewska. Nieco dalej na Pacu Szczepańskim znajduje się Pałac Sztuki a po drugiej stronie ulicy Bunkier Sztuki (jedyny w centrum przykład architektury socjalizmu). W obydwu miejscach odbywają się wystawy sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Collegium Maius - Uniwersytet Jagieloński

Collegium Maius (fot. Cancre, Wikipedia)

Idąc Plantami dochodzimy do ulicy św. Anny. Zaraz po skręcie widać Kościół św. Anny, to świetny przykład barokowej architektury sakralnej. Wzniesiony został w latach 1689 – 1703, choć pierwsze informacje o kościele w tym miejscu pochodzą z końca XIV wieku. Po drugiej stronie ulicy znajdują się zabytkowe kolegia. Najpierw Collegium Nowodworskiego założone w 1586 roku. Dalej znajduje się Collegium Maius, które jest najstarszym budynkiem Akademii Krakowskiej (późniejszy Uniwersytet Jagieloński). Uczelnia została założona w 1364 roku a jej absolwenami byli m.in. Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Mikołaj Kopernik czy współczesny nam Karol Wojtyła. Ostatnim jest Collegium Physicum im. Witkowskiego, pierwotnie jak zakład fizyczny a obecnie siedziba Instytutu Historii UJ. Sam Uniwersytet Jagieloński mieści się nieco dalej przy ulicy Jagielońskiej.

Franciszkańska – Grodzka – Kanoniczna

Bazylika św. Franciszka z Asyżu w Krakowie

Bazylika św. Franciszka (fot. Z. Put, Wikipedia)

Następną na naszej trasie jest ulica Franciszkańska, przy której znajduje się Bazylika św. Franciszka z Asyżu. Budowla została wzniesiona latach 1252 – 69 dla Braci Mniejszych, rozbudował ją w XV wieku, pochowany tutaj, Bolesław Wstydliwy. Kościół zdobią prace dwóch największych artystów młodej polski – Józefa Mehoffera i Stanisława Wyspiańskiego. Wartym uwagi jest też witraż zaprojektowany w 1900 roku a przedstawiający Boga Ojca w geście stworzenia. Dalej mijamy Urząd Miasta i dochodzimy do Placu Dominikańskiego. Tutaj znajduje się Kościół Dominikanów, którego początek datuje się na rok 1220, kiedy to Dominikanie zaczęli sprawować pieczę nad starą romańską świątynią. Zniszczona w 1241 roku, została ponownie odbudowana i w XV wieku znacznie powiększona.

Kościół św. św. Piotra i Pawła w Krakowie

Kościół św. Piotra i Pawła (fot. Moahim, Wikipedia)

Cofamy się do jednej z najstarszych ulic Krakowa – Grodzkiej. Ulica Grodzka istniała zanim Kraków otrzymał prawa miejskie a prawdopodobnie już w IX wieku była jednym z głównych traktów miejskich. Obecnie mieszczą się tu liczne restauracje oraz kawiarnie. Idąc w kierunku Zamku na Wawelu dochodzimy na Plac św. Marii Magdaleny, mieszczą się tutaj aż trzy kościoły. Kościół św. św. Piotra i Pawła, który jest doskonałym przykładem architektury barokowej. Budowę kościoła rozpoczęto w 1597 roku, a ostateczny kształt budowli nadano w latach 1605 – 19. Zaraz obok znajduje się też wczesnoromański Kościół św. Andrzeja wybudowany w latach 1079 – 98. Z Pacu warto cofnąć się do ulicy Kanonicznej przy której mieści się Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły oraz na skrzyżowaniu z ulicą Podzamcze, Dom Długosza, miejsce zamieszkania kanoników katedralnych (Krakowska Kapituła Katedralna).

Z tego miejsca już tylko kilka kroków na Wawel, gdzie przez długie wieki mieściła się siedziba królów polskich – Zamek Królewski na Wawelu.