Barbakan w Krakowie - widok na bramę

Barbakan w Krakowie (fot. Taxiarchos228, Wikipedia)

Z murów obronnych Krakowa, które otaczały całe, obecne Stare Miasto, do naszych czasów zachował się jedynie Barbakan oraz Brama Floriańska z przyległymi basztami Ciesielską, Stolarską i Pasamoników. Fragment najstarszej bramy Rzeźniczej zachował się jedynie dlatego, że użyty do budowy klasztoru Sióstr Dominikanek. Reszta murów obronnych została rozebrana i wykorzystana jak materiał budulcowy dla nowych inwestycji miejskich. Warto jednak dodać, że stosunek ówczesnych mieszkańców do zabytków (jakim były mury miejskie) nie był taki jak dziś. Świadomość związana z ochroną zabytków pojawiła się dopiero w XIX wieku.

Powstanie i funkcje Barbakanu

Koncepcja wybudowania Barbakanu powstała po klęsce bukowińskiej wojsk króla Jana Olbrachta. Wzrosło wtedy zagrożenie najazdu wojsk wołowsko – tureckich i wymagało to wzmocnienia możliwości obronnych Krakowa. Ideę wdrożona ze świetnym skutkiem – specjaliści ocenili, że budowla była nie do zdobycia od momentu budowy w 1499 roku do XVIII wieku. Sama forteca miała ponad 24 m średnicy a prowadził do niej most zwodzony od strony Kleparza.

Szkic Barbakanu i Bramy Floriańskiej

Szkic umocnień (Zdjęcia z artykułu za Wikipedią)

Barbakan stanowił fragment umocnień obronnych Krakowa połączonym długim mostem z Bramą Floriańską. Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo, w tym miejscu nie było żadnych naturalnych przeszkód dla wrogich wojsk. Zresztą samo usytuowanie względem murów również było przemyślane. Wejścia do Barbakanu położone były równolegle do murów obronnych, dlatego można było go bronić z murów a Barbakan mógł bronić dostępu do Bramy Floriańskiej.

Brama Floriańska

Widok na Bramę Floriańską z Barbakanu

Widok na Bramę Floriańską (fot. Polar123, Wikipedia)

Średniowieczna brama z basztą położona najbardziej na północ, stąd rozpoczynała się Droga Królewska na Wawel. Powstała na początku XIV wieku i była jedną z dziewięciu krakowskich bram wjazdowych do miasta (dziesiąta znajdowała się u podnóża Wawelu). Bramę łączył z Barbakanem częściowo zasklepiony korytarz przechodzący przez fosę nad którą znajduje się most zachowany do dzisiaj. Samą bramę dwukrotnie ratowano przed wyburzeniem, pierwszy raz w 1817 roku, kiedy rozbierano większość murów obronnych Krakowa i na początku XX wieku, kiedy planowano uruchomić linię tramwajową.

Atrakcja turystyczna

Obecnie brama i barbakan wchodzą w skład trasy turystycznej Mury Obronne. Może z tą trasą to trochę przesada bo cała liczy sobie 100 metrów. Tyle zostało z murów obronnych Krakowa po ich rozebraniu. Trasa prowadzi drewnianym gankiem wzdłuż murów, można wejść do baszt Pasamoników i Stolarzy oraz obejrzeć kaplicę w Bramie Floriańskiej.

Barbakan natomiast jest oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Prezentowane są tam wystawy związane z historią, prezentacji walk rycerskich czy tańców dworskich. Odbywają się też tutaj projekcje filmowe w BarbaKino.

Barbakan i Mury Obronne można zwiedzać od kwietnia do października (drugi poniedziałek miesiąca nieczynne) w godzinach 10:30 – 18:00. Cena wstępu to 8 zł (normalny), 6 zł (ulgowy), rodzinny 16 zł (dwoje dorosłych i dzieci).

  • Ul. Basztowa, 30-547 Kraków,
  • Tel. +48 12 422-98-77,
  • Mail: celestat@mhk.pl